OSK ULA
»
kursy
»
motor

Kurs prawa jazdy - motor

Kurs na prawo jazdy – kat. A1, A: Zajęcia teoretyczne na kategorie A1 i A prawa jazdy obejmują 30 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w liczbie 20 godzin - jazdy (10 na placu i 10 na mieście) na motorze ROMET ZK 125. Ten motocykl występuje także na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Przed pójściem na egzamin państwowy OSK „ULA” przeprowadza egzamin wewnętrzny. Egzamin ten jest identyczny jak egzamin państwowy.
Egzamin wewnętrzny składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny wewnętrzny odbywa się przy użyciu dokładnie takiego samego testu komputerowego co na egzaminie państwowym, na który nasz ośrodek posiada certyfikat. Egzamin praktyczny wewnętrzny odbywa się na placu manewrowym i w ruchu miejskim.
Po pozytywnym egzaminie wewnętrznym szkolenie uznaje się za zakończone i wówczas Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dokument ten uprawnia do zdawania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.