OSK ULA
»
egzaminy
»
kategoria B

Egzamin - kategoria B

Kategoria B: prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
 
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • w/w pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym


Filmy z poprawnego egzaminu praktycznego w 3 częściach:
Kategoria B - egzamin praktyczny - częśc 1
Kategoria B - egzamin praktyczny - częśc 2
Kategoria B - egzamin praktyczny - częśc 3


Dokumenty PDF z dokładnym opisem zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego:
zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego
zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego