OSK ULA
»
egzaminy
»
kategoria A i A1

Egzamin - kategoria A i A1


Kategoria A1: prawo jazdy kategorii A1 upoważnia do kierowania pojazdem o pojemności skokowej do 125 cm3 i mocy do 15 KM (11 kW).
Kategoria A: prawo jazdy kategorii A upoważnia do kierowania motocyklem lub motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1 lub A należy spełnić niżej wymienione warunki:
  • A1 - ukończone 16 lat (osoby poniżej 18 lat z pisemną zgodą rodziców); A - ukończone 24 lat
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • udokumentowane ukończenie kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców
  • zdanie egzaminów teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego


Filmy z poprawnego egzaminu praktycznego w 3 częściach:
Kategoria A - egzamin praktyczny - częśc 1
Kategoria A - egzamin praktyczny - częśc 2
Kategoria A - egzamin praktyczny - częśc 3


Dokumenty PDF z dokładnym opisem zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego:
zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego
zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego