OSK ULA
»
kursy
»
samochód

Kurs prawa jazdy - samochód

Kurs na prawo jazdy – kat. B: Szkolenie na prawo jazdy kategorii B obejmuje:
  • szkolenie teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych
  • szkolenie praktyczne - 30 godzin zegarowych

Zajęcia teoretyczne - wykłady:
Zajęcia teoretyczne na kategorie B prawa jazdy obejmują 30 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne - jazdy:
Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin zegarowych, które odbywają się po ukończeniu zajęć teoretycznych. Jazdy odbywają się w systemie dogodnym dla kursanta. Wszystkie godziny jazd gwarantowane w samochodzie Toyota Yaris, czyli takim samym jak na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Przed pójściem na egzamin państwowy OSK „ULA” przeprowadza egzamin wewnętrzny. Egzamin ten jest identyczny jak egzamin państwowy.
Egzamin wewnętrzny składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny wewnętrzny odbywa się przy użyciu dokładnie takiego samego testu komputerowego co na egzaminie państwowym, na który nasz ośrodek posiada certyfikat. Egzamin praktyczny wewnętrzny odbywa się na placu manewrowym i w ruchu miejskim.
Po pozytywnym egzaminie wewnętrznym szkolenie uznaje się za zakończone i wówczas Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dokument ten uprawnia do zdawania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jazda praktyczna odbywa się w samochodach Toyota Yaris.